ติดต่อสอบถาม

มีข้อสงสัย ซักถาม ต้องการติดต่อด่วน โทรเลย

ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

• อนุมัติเร็วภายใน 2 วันทำการ
• โปร่งใส เป็นธรรมแสดงบัญชีต่อลูกค้า
• จริงใจให้บริการและยินดีให้ข้อมูล

Read More

แหล่งเงินกู้ที่เชื่อถือได้

เราเป็นแหล่งเงินกู้ในระบบ มีความมั่นคงทางการเงิน เชื่อถือและไว้ใจได้ ซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบลูกค้า

Read More

ยินดีให้บริการและตอบสนองลูกค้า

เรายินดีและเต็มใจให้บริการ มีความเป็นกันเองกับลูกค้า ดังนั้นลูกค้าสามารถเข้ามาพูดคุย สอบถาม ปรึกษาได้โดยไม่ต้องรู้สึกเกร็ง

Read More

ศาลนำเทคโนโลยีมาใช้

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เปิดตัวการไต่สวนคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกผ่านอินเตอร์เน็ตและจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ การไต่สวนคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกผ่านอินเตอร์เน็ต ประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 (ขณะนี้มีผู้ใช้บริการแล้ว 75 ราย) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กรอก e-form   2. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร   3. ดำเนินการไต่สวนคำร้องผ่านวีดีโอคอล การที่ศาลนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง 2 ฝ่าย คือประหยัดเวลาในการเดินทางมาศาลและการพิจารณาคดีเสร็จได้เร็วขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและประหยัดทรัพยากร (Paperless) การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นำร่องจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วเสร็จภายใน 1 ปี 6 เดือน (ปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติเข้ามา จึงต้องทำให้การพิจารณาคดีสะดวก รวดเร็วขึ้น) และยุติธรรม โดยการไต่สวนสืบพยานสามารถทำผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ คดีที่จัดอยู่ในแผนกนี้ได้แก่ คดีเช่าซื้อ คดีบัญชีเดินสะพัด คดีประกันภัย โดยคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นบริษัทประกันภัย คดีหุ้นส่วนและบริษัท อาทิ ซื้อขายหุ้น ขอเพิกถอนมติที่ประชุม ขอเลิกบริษัท ขอตั้งผู้ชำระบัญชี ขอให้นายทะเบียนจดชื่อบริษัทคืนสู่ทะเบียนฯ มากไปกว่านั้น ศาลได้ชี้แจงว่าต่อไปนี้จะนำประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้ทำงาน สร้างระบบมากขึ้น และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ศาลเป็น Smart Court (ยุค 4.0) ยกตัวอย่างเช่น

Read More

ประเมินราคาที่ดิน

การประเมินราคาที่ดิน ตอนนี้เราสามารถทราบราคาประเมินที่ดินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ได้แล้วนะคะ ไม่ต้องยุ่งยากและเสียเวลาไปที่กรมที่ดิน เพียงแค่เข้าไปที่เว็บ  http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index.asp  ขั้นตอนตามนี้ เลือกประเภททรัพย์สิน หมายถึงทรัพย์สินของเราเป็นประเภทไหน ประเภทที่ดินโฉนด หรือนส.3ก หรืออาคารชุด หรือสิ่งปลูกสร้าง ใส่รายละเอียดให้ครบ *ใส่เลขที่โฉนด>>ใส่หน้าที่สำรวจ>>*ใส่จังหวัด แล้วเลือกค้นหาได้เลยค่ะ (หมายเหตุ:  * หมายถึง ช่องที่ต้องกรอก) เพียงเท่านี้เราก็จะทราบราคาทรัพย์สินที่เราถือครองแล้วค่ะ ต้องขอขอบคุณกรมธนารักษ์ที่ทำข้อมูลดี ๆ นี้ขึ้นมา ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นและเป็นยุค 4.0 จริง ๆ แถมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แอดมินกราบขอบคุณอีกครั้งค่ะ  

การค้ำประกันหนี้เงินกู้

ความหมายของการค้ำประกันหนี้เงินกู้: การค้ำประกันหนี้เงินกู้ หมายถึง การประกันชำระหนี้แทนบุคคล เป็นสัญญาประเภทหนึ่งระหว่างบุคคลที่ไม่ใช่ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ โดยมีเงื่อนไขคือ หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันจะเป็นผู้รับภาระหนี้เทน เป็นการรับประกันว่าเจ้าหนี้จะได้รับเงินคืนแน่นอน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวัง หากต้องค้ำประกันหนี้เงินกู้ การค้ำประกันหนี้เงินกู้มี 2 รูปแบบ ดังนี้ สัญญารูปแบบการค้ำประกันหนี้เงินกู้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด: 1.สัญญาการค้ำประกันอย่างไม่จำกัดจำนวนกล่าว หมายถึง ผู้ค้ำประกันจะต้องชดใช้หนี้เงินกู้ให้แก่เจ้าหนี้ในจำนวนเท่ากันกับลูกหนี้ เท่ากับว่าผู้ค้ำจะต้องรับผิดชอบทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย   รวมถึงค่าเสียหายในการผิดนัดชำระหนี้ ค่าภาระติดพัน ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการฟ้องร้องบังคับคดี 2. สัญญาค้ำประกันจำกัดความรับผิด กล่าวคือ ผู้ค้ำประกันได้ระบุจำนวนเอาไว้ว่าจะรับผิด แต่ไม่เกินจำนวนตามที่ได้ระบุไว้เท่านั้น หากลูกหนี้ผิดนัดโดยไม่ชำระหนี้แล้ว ผู้ค้ำประกันจะใช้หนี้ดังกล่าวแทนลูกหนี้เฉพาะเท่าจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น ดังนั้นควรอ่านสัญญาการค้ำประหนี้เงินกู้ในส่วนที่เราต้องรับผิดชอบอย่างละเอียด ลักษณะสัญญาของรูปแบบการค้ำประกัน: การค้ำประกัน คือการที่บุคคลภายนอกได้เพิ่มการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งลักษณะของสัญญาที่เป็นรูปแบบค้ำประกันจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะทำการฟ้องร้องบังคับคดีได้และหนี้ที่ค้ำประกันได้ต้องเป็นหนี้ที่สมบูรณ์เท่านั้น ซึ่งสาระ สำคัญของสัญญารูปแบบการค้ำประกัน แยกออกได้เป็น 5 ประการ คือ สัญญาค้ำประกันเป็นสัญญาอุปกรณ์ ,และผู้ค้ำประกันต้องเป็นบุคคลภายนอก  ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องผูกพันหรือทำการเซ็นต์สัญญาตนต่อเจ้าหนี้ว่าเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นจะชำระแทน ซึ่งการค้ำประกันนั้นเป็นการทำสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับบุคคลภายนอกที่มาเป็นผู้ค้ำประกัน และกฎหมายมิได้กำหนดแบบของสัญญาค้ำประกันไว้ รูปแบบการค้ำประกัน ที่ผู้ค้ำพ้นจากความรับผิดในกรณีลูกหนี้หนีหนี้: ผู้ค้ำประกันไม่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้  ในกรณีที่ลูกหนี้ได้กำหนดวันชำระหนี้ไว้แน่นอน และเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ทำให้ผู้ค้ำประกันสามารถหลุดพ้นจากความรับผิดได้   และเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระหนี้แล้ว

Read More

จำนอง

ความหมายของการจำนอง จำนอง คือ การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดินหรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ทั้งนี้โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (ป.พ.พ. มาตรา 702) ตัวอย่าง นายเอกได้กู้เงินจากนายโทเป็นจำนวน 1 แสนบาท โดยนายเอกได้นำที่ดินของตนจำนวน 1 แปลงไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้เงินกู้จำนวน 1 แสนบาท ที่นายเอกได้กู้ไปจากนายโท โดยนายเอกไม่ต้องส่งมอบที่ดินของตนให้แก่นายโท นายเอกยังคงมีสิทธิครอบครองและใช้สอยที่ดินของตนได้ตามปกติ การจำนองเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้แก่ผู้รับจำนองนั้น แบ่งออกเป็น 6 กรณีคือ 1. การจำนองทรัพย์ของตนเองเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของตนเอง ตัวอย่าง นายเอก ได้กู้เงินจากนายโท 1 แสนบาท โดยนายเอกนำที่ดินซึ่งเป็นของตนเองไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้เงินกู้ของนายเอกเอง 2. การจำนองเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่น ตัวอย่าง นายเอกได้กู้เงินจากนายโท เป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาท โดยนายตรีได้นำที่ดินของตนไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ที่นายเอกได้กู้ไปจากนายโท ทรัพย์สินที่อาจใช้ในการจำนองได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ได้ 2 ประเภทกล่าวคือ

Read More

พิโกไฟแนนซ์ คืออะไร

ความเป็นมา กระทรวงการคลังต้องการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแก่ประชาชนในเวลาเดียวกัน จึงอนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยประเภทใหม่ คือ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ทั้งนี้ได้ประกาศกำหนดให้การให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกิจการธนาคาร ถือเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดังนั้นผู้ที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลอื่น ประเภทสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง และดำเนินงานตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจกำหนดขึ้น   ลักษณะและข้อกำหนด เป็นธุรกิจเงินกู้ในระบบ ให้เงินกู้แก่บุคคลธรรมดาที่มีทะเบียนบ้าน หรืออาศัย หรือทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ที่จังหวัดที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ให้เงินกู้อเนกประสงค์ โดยมี หรือ ไม่มี หลักประกันก็ได้ ผู้ให้กู้สามารถคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก วงเงินอนุมัติรายละไม่เกิน 50,000 บาท ดำเนินงานโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้เงิื่อนไขและข้อกำหนดของกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)   ที่มา: http://www.1359.go.th/fidp/  

Read More

วิธีการเลือกสินเชื่อให้เหมาะสมกับเรา

ผู้กู้ควรพิจารณาปัจจัย 5 ข้อต่อไปนี้ ที่มีผลต่อการเลือกสถาบันเงินกู้ 1.ประเภทสินเชื่อ เลือกสินเชื่อให้ถูกประเภท สินเชื่อแต่ละประเภทมีเงื่อนไข ข้อผูกมัดไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้กู้ต้องดูวัตถุประสงค์ในการกู้ของตน ศึกษาวงเงินอนุมัติในการกู้ยืม ข้อกำหนดอย่างละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกขอสินเชื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ สินเชื่อมีหลายประเภท เช่น สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถ สินเชื่อบุคคล 2.อัตราดอกเบี้ย เลือกอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผู้กู้ควรพิจารณาอัตราดอกเบี้ย โดยต้องคำนึงว่าดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ผู้กู้ต้องจ่ายในแต่ละงวดอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งคืนเงินต้นหมด ดอกเบี้ยแต่ละประเภทมีการคิดคำนวณ มีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน  ดังนั้นผู้กู้ต้องพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอย่างละเอียด อัตราดอกเบี้ยมีหลายประเภท เช่น อัตราดอกเบี้ยคงที่ หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินกำหนดเป็นตัวเลขเฉพาะเจาะจง เช่น 4% หรือ 5% ต่อปี ดอกเบี้ยคงที่นี้ทำให้ทั้งผู้ให้กู้และผู้กู้ทราบจำนวนดอกเบี้ยที่จะได้รับหรือต้องจ่ายเป็นจำนวนที่แน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา อัตราดอกเบี้ยลอยตัว หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะเจาะจงเป็นดอกเบี้ยที่อ้างอิงที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงได้ตามภาวะของเศรษฐกิจ ดอกเบี้ยลอยตัวนี้จะทำให้ผู้ให้กู้และผู้กู้ไม่ทราบจำนวนดอกเบี้ยที่จะได้รับหรือต้องจ่ายอย่างแน่นอนได้ล่วงหน้า ต้องรอใกล้ ๆ วันที่จะได้รับหรือจ่ายดอกเบี้ย ใช้อัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงนั้นคำนวณดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้ง อัตราดอกเบี้ยผสมทั้งคงที่และลอยตัว คือคงที่ในตอนแรกและปรับลอยตัวในตอนหลัง หมายถึงในปีแรกเฉพาะเจาะจงดอกเบี้ยและในปีที่สองจนกระทั่งสิ้นสุดการคืนเงินต้นเป็นแบบไม่เฉพาะเจาะจงดอกเบี้ย 3.ความยืดหยุ่นในการขยายระยะเวลาสินเชื่อ เลือกสถาบันการเงินที่มีความยืดหยุ่น สามารถต่อรองได้ ผู้กู้ต้องคำนึงถึงความยืดหยุ่นของสถาบันการเงินว่า หากเราประสบปัญหาเงินฝืด เราจะสามารถผ่อนผัน หรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นว่า หากผู้กู้ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน อันเนื่องมาจากมีรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเข้ามา อยากจะขอลดเงินค่างวดลง

Read More